17 lutego 2020

XXIV Ogólnopolski i XXXVIII Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2020

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” w Bielsku Białej zaprasza do udziału w XXIV Ogólnopolskim i XXXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2020.

Celem przeglądu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie pisania różnych form literackich i promocja laureatów  poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu.

Rokrocznie jury wyłania 100 autorów 100 prac wyróżniających się wrażliwością, świeżością spojrzenia, oryginalną poetyką i dobrym warsztatem literackim. Wszystkie przyznawane nagrody są równorzędne.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.