3 października 2019

XXV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz organizuje XXV Ogólnopolski Turniej, który odbędzie się w dniach 20 – 22 kwietnia 2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych zostanie powołana jedna komisja w województwie.

Zgodnie z regulaminem istnieje również możliwość powołania komisji międzywojewódzkich. Szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju w terminie do 30 listopada 2019 roku i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem turnieju dostępne są na stronie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.