17 stycznia 2019

XXVI Wojewódzki Przegląd – Konkurs “Bliżej Świata”

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Krakowie organizuje XXVI Przegląd – Konkurs “Bliżej Świata”, który przebiega pod hasłem “Historie, które uczą – bawiąc”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 1 marca 2019 r. 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.zsp2.krakow.pl

Informacje można również uzyskać pod nr tel. 12/415-47-08 oraz e-mailem: sekretariat@zsp2.krakow.pl