5 września 2019

XXVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” ma na celu rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej.

Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i integracyjny /adresowany jest również do osób niepełnosprawnych/. Pragniemy aby był swego rodzaju przeglądem twórczości amatorskiej tematycznie związanej z Beskidami.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W sprawach dotyczących Konkursu można kontaktować się z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej Panem Mieczysławem Krzakiem tel. 502719906, e-mail gok@swinna.pl

Regulamin konkursu w załączeniu, a  dostępny jest również na stronie internetowej mieszkamwbeskidach.pl

Załączniki

MWB 2019 regulamin konkursu
Data: 2019-09-05, rozmiar: 18 KB