14 stycznia 2020

XXVII  Wojewódzki Przegląd – Konkurs BLIŻEJ  ŚWIATA

Już w szkole podstawowej wszyscy uczymy się języków obcych.

Robimy to również śpiewając, deklamując,

przygotowując małe formy teatralne.

Spróbujmy pokazać to innym!

Niech nas usłyszą i zobaczą nie tylko nauczyciele i koledzy!

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego w Krakowie – Witkowicach organizuje XXVII  Wojewódzki Przegląd – Konkurs B L I Ż E J  Ś W I A T A.

Motyw przewodni XXVII Konkursu: „Zwierzęta w baśniach i opowiadaniach ” .

Występy artystyczne uczniów samorządowych szkół podstawowych  w językach obcych odbywają się pod patronatem Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty i Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały

Termin zgłoszeń na bieżący rok szkolny 2019/2020 upływa z dniem 28 lutego 2020 r.

Informacje można uzyskać:

  • www.zsp2.krakow.pl
  • tel. (12) 415-47-08
  • e-mail: sekretariat @ zsp2.krakow.pl

Regulamin i wzory dokumentów znajdują się  w załącznikach.

Załączniki