4 października 2022

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się 24 – 26 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.
Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych w województwie zostanie powołana jedna komisja. Zgodnie z regulaminem istnieje również możliwość powołania komisji międzywojewódzkich. Szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju w terminie do 30 listopada 2022 r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Wszystkie informacje dotyczące Turniejów, w tym regulaminy i terminarz, są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora .

Wszelkie pytania należy kierować: