7 września 2021

XXVIII Festiwal Papieski „NIE LĘKAJCIE SIĘ”

Plakat Festiwalu Papieskiego

XXVIII Festiwal Papieski „NIE LĘKAJCIE SIĘ”

„Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi…..

Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”

Powyższe słowa Jana Pawła II pochodzą z homilii wygłoszonej w czasie Mszy Św. 22 października 1978 r. rozpoczynającej jego pontyfikat.

Od 28 lat Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej wraz z Urzędem Gminy Biały Dunajec organizuje festiwal. Celem jest popularyzacja utworów muzycznych, scenicznych, literackich oraz prac plastycznych poświęconych Papieżowi – Polakowi i Jego dziejowemu posłannictwu oraz jego następcom.

Festiwal został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu.

Zgłoszenia na przesłuchania konkursowe, zgłoszenia prac literackich i plastycznych do dnia 1 października 2021r.

Ogłoszenie wyników XXVIII FESTIWALU PAPIESKIEGO odbędzie się 16 października 2021 roku.