16 października 2020

XXVIII Olimpiada Informatyczna

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy,
nauczyciele i uczniowie
szkół ponadpodstawowych
województwa małopolskiego

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki oraz Komitet Główny Olimpiady Informatycznej uprzejmie informują o rozpoczynających się 19 października 2020 r. zawodach I stopnia XXVIII Olimpiady Informatycznej, organizowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wykazują zdolności w dziedzinie informatyki i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych młodzieży oraz odpowiedniemu ich ukierunkowaniu.

Wszelkie informacje na temat organizacji XXVIII Olimpiady Informatycznej (m.in. terminarz, regulamin, zasady organizacji zawodów) znajdują się na stronie www.oi.edu.pl.