10 stycznia 2020

XXX KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ im. Jana Parandowskiego

Polski Komitet Olimpijski przedstawia regulamin „XXX ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego” pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie dla młodzieży organizowany przez PKOl od 1989 roku to jedyny, nieokazjonalny konkurs na opowiadania o najdłuższej tradycji we współczesnej kulturze olimpijskiej. Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez narodowe komitety olimpijskie.

Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących uczniami szkół podstawowych (klas IV-VI i VII-VIII) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Opowiadania należy dostarczyć do dnia 26 marca 2020 r. Opowiadania doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9 czerwca 2020 r.

W załączeniu Regulamin Konkursu, który znajduje się również na stronie internetowej www.olimpijski w dziale Edukacja.

Załączniki