3 października 2022

XXX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”

logo Konkursu Mieszkam w BeskidachMiędzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach” ma na celu rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i integracyjny /adresowany jest również do osób niepełnosprawnych/.

 

Ważne terminy:
Do 31 grudnia 2022 r. – przyjmowanie i rejestracja prac konkursowych
Styczeń/Luty 2023r. – sporządzenie galerii internetowej prac konkursowych
Luty/Marzec 2022r. – ocena prac przez jury
Marzec 2023r. – oficjalne ogłoszenie wyników konkursu
Kwiecień/Maj 2023r. – spotkania z laureatami konkursu

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty.

W sprawach dotyczących Konkursu można kontaktować się telefonicznie 33 863 80 71 lub 502719906 oraz poprzez e-mail gok@swinna.pl

Regulamin konkursu i wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej mieszkamwbeskidach.pl

Załączniki

Regulamin XXX Konkursu Mieszkam w Beskidach
Data: 2022-10-03, rozmiar: 751 KB