5 listopada 2019

XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières” – zaproszenie do udziału

Krajowy Komitet Organizacyjny Konkursu zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska.

W roku szkolnym 2019/2020 będzie organizowana XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières”. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty ósmy. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Celem konkursu „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.
Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównania jej z wiedzą rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

„Matematyka bez Granic” Junior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych.
„Matematyka bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas liceów lub technikum.

Warunki uczestnictwa:

Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły.

Zgłoszenia uczestnictwa  – od października do grudnia – należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Organizacyjnego. W Małopolsce są to:

Senior: przewodnicząca dr inż. Anna Kochanek, Szkoła Podstawowa nr 1im. Adama Mickiewicza
ul. Długosza 2, 33-300 Nowy Sącz;

Junior: przewodnicząca: Katarzyna Chyclak, Szkoła Podstawowa nr 1im. Adama Mickiewicza, ul. Długosza 2, 33-300 Nowy Sącz;

Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

W załączniku terminarz, a więcej informacji o Konkursie na http://www.mbg.uz.zgora.pl/

Załączniki

MBG_2019_2020_Informacja_terminarz_15_09_2019-1pp
Data: 2019-11-05, rozmiar: 741 KB