23 września 2021

XXXIII Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontières” – Matematyka Bez Granic.

Krajowy Komitet Organizacyjny Konkursu zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska, który po raz XXXIII będzie organizowany w roku szkolnym 2021/2022.

Matematyka bez Granic

Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Celem konkursu „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.
Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównania jej z wiedzą rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

„Matematyka bez Granic” Junior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych.
„Matematyka bez Granic” Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas liceum lub technikum.

Warunki uczestnictwa:

Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły.

Zgłoszenia uczestnictwa  – od października do grudnia – należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Organizacyjnego.

W Małopolsce są to:

Senior: przewodnicząca dr inż. Anna Kochanek, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
ul. Długosza 2, 33-300 Nowy Sącz;

Junior: przewodnicząca: Katarzyna Chyclak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. Długosza 2, 33-300 Nowy Sącz;

Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.

Terminarz XXXIII MK „MBG” Senior edycja (2021/2022)

  1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2021 roku
  2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2022 roku
  3. Finał: 8 marca 2022, godzina 10:00-11:30

Terminarz MK „MBG” Junior edycja (2021/2022)

  1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2021 roku
  2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 28 lutego 2022 roku
  3. Finał: 10 marca 2022, godzina 10:00-10:50

Czerwiec: wręczenie dyplomów laureatom konkursu w regionach.

Więcej informacji o Konkursie na http://www.mbg.uz.zgora.pl/