11 września 2020

„Z Lolkiem do szkoły – GO!” – 7. edycja akcji społecznej wspomagającej utalentowane dzieci i młodzież

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji społecznej „Z Lolkiem do szkoły – GO!”. W tym roku swoimi działaniami Muzeum chce wesprzeć dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat (decyduje rok urodzenia), zamieszkałe na terenie powiatu wadowickiego,  w rozwoju  ich pasji, talentów i zainteresowań.

Muzeum chce jednocześnie zwrócić uwagę na rozmaite problemy, niejednokrotnie utrudniające młodym ludziom rozwój wspomnianych zainteresowań oraz ograniczające wykazywaną przez nich  wytrwałość i determinację w dążeniu do ich realizacji.

By wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz i wysłać go do Organizatora. Zalecamy, by dołączyć do niego również film lub zdjęcie prezentujące rezultat posiadanej pasji, talentu lub zainteresowania.UWAGA! Nabór wniosków do 18 września 2020!

W przypadku uczestników niepełnoletnich formularz wypełnia rodzic/ opiekun prawny. Wyróżnieni uczniowie otrzymają konkretne wsparcie rzeczowe pozwalające na twórczy rozwój ich pasji.

 

Szczegóły dotyczące udziału w akcji oraz formularz zgłoszeniowy dla uczniów znajdą Państwo na stronie internetowej:https://domjp2.pl/projekty/z-lolkiem-do-szkoly/