14 maja 2020

Zapowiedź przywracania pracy szkół i placówek

Zapowiedź MEN przywracania pracy szkół i placówek.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół i placówek zostaną podane w rozporządzeniach, na które czekamy.