30 listopada 2017

Zapraszamy do udziału w konkursie „Nauczyciel – Innowator”

Minister Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości do udziału w konkursie „Nauczyciel – Innowator”.

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów – nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać elektronicznie do Małopolskiego Kuratora Oświaty
na adres: kurator@kuratorium.krakow.pl do dnia 22 grudnia 2017 r.

Konkurs nie jest skierowany wyłącznie do nauczycieli szkół biorących udział w rządowym programie „Aktywna Tablica”.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2017-11-30, rozmiar: 29 KB
Załącznik nr 1
Data: 2017-11-30, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 2
Data: 2017-11-30, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 3
Data: 2017-11-30, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 4
Data: 2017-11-30, rozmiar: 15 KB