18 listopada 2022

Zaproszenie do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Wszyscy Święci Europy”

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku zaprasza uczniów szkół podstawowych, do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Wszyscy Święci Europy” – wpływ wybitnych postaci na cywilizację europejską i kulturę polską.

Prace konkursowe plastyczne należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wpływu do kancelarii szkoły) do 30 listopada 2022 r. do godziny 15.00 na adres: Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik z dopiskiem: Konkurs „WSZYSCY ŚWIĘCI EUROPY – WPŁYW WYBITNYCH POSTACI NA CYWILIZACJĘ EUROPEJSKĄ I KULTURĘ POLSKĄ”

Konkurs objął patronatem m.in. Minister Edukacji i Nauki.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Załączniki

2WSZYSCY ŚWIĘCI 2022
Data: 2022-11-18, rozmiar: 2 MB
regulamin konkursu WSE 2022
Data: 2022-11-18, rozmiar: 20 KB
regulamin konkursu WSE 2022
Data: 2022-11-18, rozmiar: 306 KB
Załącznik konkurs WSE 2022
Data: 2022-11-18, rozmiar: 20 KB
Załącznik konkurs WSE 2022
Data: 2022-11-18, rozmiar: 687 KB
2WSZYSCY ŚWIĘCI 2022
Data: 2022-11-18, rozmiar: 687 KB