30 listopada 2017

Zaproszenie do udziału w akcji charytatywnej “Rodacy – Bohaterom”

Akademia Ignatianum w Krakowie zaprasza uczniów wszystkich szkół do włączenia się w akcję charytatywną „Rodacy – Bohaterom”.

Celem akcji jest pomoc potrzebującym Polakom mieszkającym na Kresach – Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Rumunii i Mołdawii; szczególnie byłym żołnierzom Armii Krajowej oraz ich Rodzinom. Każdy serdeczny gest ze strony Polaków jest dla tych osób dowodem wdzięczności za walkę o niepodległość naszej Ojczyzny oraz podziękowaniem za opiekę nad polskimi miejscami pamięci na tych terenach.

Obecna edycja, organizowana już po raz jedenasty, przyjmuje dwie formy wsparcia: zbiórkę darów żywnościowych o przedłużonym terminie ważności oraz artykułów chemii gospodarstwa domowego, a także zbiórkę pieniężną.

Akcja trwa od 1 grudnia 2017 r. do 31 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.ignatianum.edu.pl/rodacybohaterom/xi-edycja

Kontakt e-mail: rodacy.bohaterom@ignatianum.edu.pl

Załączniki

Plakat
Data: 2017-12-07, rozmiar: 2 MB
Lista artykułów do wzorcowej paczki
Data: 2017-12-07, rozmiar: 38 KB