11 września 2019

Zaproszenie do udziału w Kampanii Społecznej „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

19 listopada to dzień Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

Co roku, przez pierwszych 19 dni listopada na całym świcie mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. We współpracy z podmiotami działającymi w obszarze edukacji, wychowania, resocjalizacji, pracy socjalnej organizowanych jest szereg wydarzeń mających na celu budowanie świadomych postaw wobec przemocy.

Kampania Społeczna „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

W Polsce Kampanię koordynuje Fundacja po DRUGIE.

W ramach Kampanii organizowanej w Polsce od 2014 roku zgłaszające się do udziału w niej placówki, instytucje, organizacje pozarządowe w swoich środowiskach lokalnych przygotowują działania o charakterze edukacyjnym, których motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc i szukania pomocy.

Formuła wydarzeń może mieć dowolny charakter (warsztaty, konkursy, wystawy, pogadanki). Kolorem Kampanii jest pomarańczowy, dlatego włączający się w nią przypinają wstążki, rozwieszają balony w tym właśnie kolorze.

Podmioty deklarujące chęć udziału w Kampanii przesyłają informacje o prowadzonych działaniach, zdjęcia, opisy,  które są upowszechniane na facebookowym profilu Kampanii.

Działania Kampanii trwają od 1 – 19 listopada 2019 r., po  ich zakończeniu Fundacja zbiera również informacje podsumowujące od wszystkich uczestników i przygotowuje ogólnopolski raport, który jest częścią ogólnoświatowego raportu prezentowanego w ONZ.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na http://podrugie.pl/19-dni-przeciwko-przemocy/

Bieżące informacje o przygotowaniach i przebiegu można znaleźć na stronie https://pl-pl.facebook.com/19dni/

Informacje o podejmowanych działaniach przekazywać należy na adres : 19dni@podrugie.pl