2 stycznia 2019

Zaproszenie do udziału w konferencji „Nauczyciel, powrót do autorytetu w kontekście historycznym”

Dyrektorzy, Nauczyciele
małopolskich szkół

Małopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem RPIBSiM zaprasza dyrektorów, nauczycieli polonistów i historyków na pierwszą konferencję „Nauczyciel, powrót do autorytetu w kontekście historycznym”. Konferencja odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 r., w godz. 9.30-16.30, w Sali Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Krakowie, ul. Basztowa 20.

Zapisy do udziału w konferencji za pomocą formularza.