15 listopada 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji “Ochrona dziecka przed przemocą”

NP.0230.10.2017.DS

Szanowni Państwo
Pedagodzy, Psycholodzy,
szkół Województwa Małopolskiego

Małopolski Kurator Oświaty i Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum zapraszają na konferencję „OCHRONA DZIECKA PRZED PRZEMOCĄ”, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. w godz. 9.30 – 17.00 w budynku Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, sala teatralna.

PROGRAM KONFERENCJI
9.30 Otwarcie i przywitanie gości:
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
ks. Adam Żak SJ – Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka

Wykłady:
1. Czynniki ryzyka przemocy seksualnej w szkole – ks. dr Krzysztof Biel SJ, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum.
2. Różnice międzykulturowe a przemoc szkolna – dr Ewa Sowa-Behtane.
3. Skuteczne narzędzia, efektywne działania – model zintegrowany w profilaktyce przemocy wobec dzieci i młodzieży – Leszek Szawiński.

12.30-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-16.45 Warsztaty szkoleniowe – w grupach 25 osobowych:
1. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży: aspekt prawny i pedagogiczny – dr Marek Babik
2. Rozpoznanie przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży – dr Ewa Dziewońska
3. Rozmowa z rodzicami o podejrzeniu przemocy – Beata Wójtowicz
4. Przemoc rówieśnicza – Barbara Woszczyna

16.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy. Wybór warsztatu jest równoznaczny ze zgłoszeniem na konferencję.

Formularz zgłoszeniowy

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty                                    Centrum Ochrony Dziecka
       Barbara Nowak                                                           ks. Adam Żak SJ