29 sierpnia 2019

Zaproszenie do udziału w Konkursie Fotograficznym „Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce”

Małopolska Organizacja Turystyczna i Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce

zapraszają

do udziału w Konkursie  Fotograficznym pn. „Szlakiem Architektury Drewnianej w Małopolsce”.

Patronat Honorowy:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Grzegorz Biedroń – Małopolska Organizacja Turystyczna

• Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, historycznej oraz religijno-kulturowej dzieci i młodzieży w oparciu o poznanie obiektów należących do Szlaku Architektury Drewnianej z terenu Województwa Małopolskiego. Konkurs zachęca również młodzież do odkrywania zabytków architektury i zainteresowanie turystyką oraz historią lokalną i regionalną.

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych z całego kraju.
• Elementem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest odwiedzenie minimum jednego z wybranych obiektów Szlaku Architektury Drewnianej.
• Przedmiotem oceny będą zdjęcia obiektu/obiektów ze Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce wykonane w dowolnej technice fotograficznej.
Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2019 r.
• Spośród zgłoszonych prac zostaną wybrani zwycięzcy. Oceny dokona powołana przez Organizatora komisja. Nagrody główne zostaną przyznane w trzech kategoriach: klasy 1-4 i 5-8 szkół podstawowych oraz klasy szkół ponadpodstawowych.
• Nagrodami w konkursie są m.in. zaproszenia dla całej klasy szkolnej do Kopalni Soli Bochnia, Termy Bania, Żywego Muzeum Obwarzanka w Krakowie, Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach, Apilandii Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa Łysoń oraz nagrody rzeczowe.
Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody i wyróżnienia!

Więcej informacji dotyczących Konkursu wraz z potrzebną dokumentacją można uzyskać na stronie internetowej: www.drewniana.malopolska.pl/konkurs
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy:
konkurs@mot.krakow.pl lub pod nr. tel. +48 12 422 16 11

 

 

 

 

Załączniki