12 października 2017

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Imienia Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice
szkół województwa małopolskiego

W imieniu własnym oraz organizatorów: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Instytutu Prymasowskiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II, serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców na

Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców

Szkół Imienia Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”.

Zaproszenie kieruję przede wszystkim do:

  • Szkół im. Jana Pawła II,
  • Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

oraz wszystkich szkół zainteresowanych tematyką konferencji.

Konferencja odbędzie się 26 października 2017 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, w godzinach 10.00 – 16.30.

Uprzejmie proszę szkoły o zgłaszanie swego udziału w terminie do 16 października 2017 r.

 e-mail: sekretariatrw@ko.rzeszow.pl

Zapraszamy delegacje ze szkół w liczbie: 3 – 5 osób.

Osoby do kontaktu – wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

  1. Mariola Kiełboń – tel. 17 867 11 19
  2. Iwona Bereś – tel. 17 867 11 18

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki

Program Konferencji
Data: 2017-10-12, rozmiar: 438 KB