23 marca 2023

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Świętokrzyskim Matematycznym Maratonie Maturalnym 2022/2023

Przekazujemy Państwo zaproszenie skierowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na ręce Małopolskiego Kuratora Oświaty przede wszystkim do uczniów klas maturalnych.

Politechnika Świętokrzyska zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych, a w szczególności uczniów klas maturalnych do udziału w typowo maratońskim konkursie pn.: Ogólnopolski Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny 2022/2023.

Jest to inicjatywa mająca na celu popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, sprawdzenie przez nich własnego poziomu wiedzy i umiejętności w dziedzinie Królowej Nauk, a przede wszystkim doskonalenie umiejętności z zakresu:

  • podstawy programowej kształcenia matematycznego, ważnych dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki,
  • określonego przez nauczycieli akademickich jako kluczowy dla osób rozpoczynających studia na uczelni technicznej.

Konkurs odbywa się na trzech etapach. Szkołę do Maratonu zgłasza dyrektor, który rejestruje się na portalu matmaraton.tu.kielce.pl  korzystając z elektronicznego adresu szkoły (tego samego, który jest widoczny na stronie internetowej szkoły). Wypełnione zgłoszenie (Załącznik nr 1) należy przesłać na adres ztpal@tu.kielce.pl.

Podczas rejestracji dyrektor szkoły określa, czy jest to:

  • klasa maturalna deklarująca udział w II Etapie i w III Etapie Maratonu, czy
  • klasa wspierająca szkołę w rywalizacji szkół w kategorii „omega”.

28 marca 2023 – zakończenie procesu zgłaszania szkół

Po więcej szczegółów zapraszamy na strony