11 czerwca 2024

Zaproszenie do udziału w Okrągłym stole „Wymarzona przestrzeń edukacyjna”

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Krakowie i Małopolskie Partnerstwo Kształcenia Ustawicznego przy współpracy z firmą Eurokreator zapraszają do udziału w Okrągłym stole: „Wymarzona przestrzeń edukacyjna”.

Wydarzenie będzie poświęcone tematowi kształtowania przestrzeni edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz centrach edukacyjnych. Podczas debaty, poprzedzonej wystąpieniami ekspertów, chcemy poruszyć zagadnienia dotyczące różnych aspektów kształtowania fizycznego i koncepcyjnego środowiska do edukacji.

Podczas spotkania poruszymy m.in tematy:

  • Przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej
  • Przestrzeni wspierającej kreatywność
  • Przestrzeni pozytywnie działającej na emocje
  • Przestrzeni przyjaznej dwujęzyczności
  • Przestrzeni bezpiecznej i dostępnej
  • Przestrzeni sprzyjającej samoregulacji

Odpowiemy sobie na pytania:

  • Czy można stworzyć optymalne środowisko dla edukacji i pracy zespołowej?
  • Jakie są funkcjonalności takiego środowiska?
  • Jak przygotować nauczycieli, edukatorów, trenerów do efektywnego korzystania z tworzonych wielofukcjonalnych labów?
  • Jaki jest poziom świadomości sprzyjający takim wdrożeniom?

Do udziału w Okrągłym Stole zaprosiliśmy także przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Urzędu Miasta Krakowa.

Partnerami wydarzenia są: Fundacja ABC Czepczyńscy, Yellow House Education SA, Fundacja „Bilingual Future”, Google for Education, Samsung for Education, Prosta Edukacja

W załączniku wstępny program wydarzenia.

Proszę o potwierdzenie udziału do dnia 14 czerwca 2024 r poprzez formularz rejestracyjny.

Załączniki