12 kwietnia 2017

Zaproszenie do udziału w programie „Polskie Nadzieje Olimpijskie”

Polski Komitet Olimpijski we współpracy z firmą Procter & Gamble, telewizją POLSAT oraz GREY Group, zaprasza do udziału w programie „Polskie Nadzieje Olimpijskie”.

W ramach programu przyznawane są granty dla instytucji i organizacji sportowych, prowadzących zajęcia sportowe na poziomie wyczynowym dla dzieci i młodzieży oraz na różnych poziomach dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej.

Wnioski można składać od 4 do 30 kwietnia 2017 r.

W poprzednich edycjach programu wręczono granty 34 ośrodkom sportowym dedykowanym zdrowym dzieciom i młodzieży oraz 10 grantów dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej.

Łączna kwota przyznana w czasie wszystkich edycji programu “Polskie Nadzieje Olimpijskie” to blisko 3 miliony złotych.

Regulamin Programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie” i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej : http://www.nadziejeolimpijskie.pl/