29 maja 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

Politechnika Łódzka wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską, Wrocławską oraz organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, Stowarzyszeniem „I love math” i Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej zaprasza do udziału w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”.

„Centrum Mistrzostwa Informatycznego” to ogólnopolska inicjatywa edukacyjna realizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i NASK, skierowana do osób prowadzących zajęcia  wzmacniające kompetencje cyfrowe. Celem inicjatywy jest aktywizacja i pobudzenie kreatywności szczególnie uzdolnionej informatycznie młodzieży oraz promowanie pracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz kompetencji z zakresu algorytmiki i programowania 12000 uczniów. Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych, wykazujących predyspozycje oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą w wieku 10-19 lat. 

Nabór grantów trwa do 5 czerwca 2019 r., a szczegółowe informacje, w tym sposób rekrutacji do projektu można znaleźć na stronie https://cmi.edu.pl/

W załączeniu zaproszenie do udziału w projekcie skierowane przez Rektora Politechniki Łódzkiej, Prof. Sławomira Wiaka oraz ulotka promująca projekt. 

Załączniki

Ulotka_CMI
Data: 2019-05-29, rozmiar: 234 KB
Zaproszenie do projektu
Data: 2019-05-29, rozmiar: 686 KB