24 marca 2023

Zaproszenie do udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim – „Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać” – Święty Jan Paweł II

logo konkurs papieski ohp

 

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim – „Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać” – Święty Jan Paweł II.

 

 

 

Cele konkursu:

  1. Uświadomienie młodym ludziom, że „Wolność jest dla człowieka wielkim darem i wielką wartością…”.
  2. Wskazanie ogólnej zasady, którą Papież św. Jan Paweł II uwydatnia w całym swoim nauczaniu – Bez wolności nie można czynić dobra, ale wolność sama w sobie nie jest najwyższą wartością. Wolność została dana człowiekowi, by umożliwić mu dobrowolne posłuszeństwo prawdzie i dobrowolny dar z siebie w miłości. Prawda i miłość są miarą wolności i jej samorealizacji”.
  3. Ukazanie wolności w różnych aspektach życia człowieka.
  4. Przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II. Ojciec święty bardzo często używał określeń „wolność prawdziwa” – „wolność fałszywa”, „dobrze użyta wolność” – „źle użyta wolność”.
  5. Propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży.
  6. Rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii.

 

Uczestnicy: W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 2003 r. i młodsza)

Termin nadsyłania prac – do 6 maja 2023 r.

Więcej szczegółów, w tym Regulamin na stronie http://konkurs-papieski.com/