14 sierpnia 2018

Zaproszenie do wzięcia udziału w Projekcie „Sto na Sto!”

Projekt „Sto na Sto!” realizowany będzie we współpracy z Fundacją BGK z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W okresie od września do listopada 2018 r. odbędzie sto lekcji w stu wybranych szkołach podstawowych (począwszy od klasy 5) i ponadgimnazjalnych, podczas których przy użyciu środków multimedialnych zostaną przedstawione losy Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Tematyka będzie dotyczyła również nacechowanego patriotyzmem wychowania w latach II Rzeczypospolitej, które przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o „Zośce”, „Rudym” i „Alku”) oraz powojennego podziemia niepodległościowego.

Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w akcji zaproszamy do kontaktu mailowego: fundacjawykleci@gmail.com.

Lekcja w ramach akcji „Sto na Sto!” trwa 45 minut. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów. Możliwe są spotkania zarówno z jedną klasą, kilkoma lub z wybranymi uczniami.

Każda ze stu szkół, w których odbędą się lekcje, otrzyma:

  • zestaw ośmiu kolejnych numerów Kwartalnika „Wyklęci” (numery od drugiego do dziewiątego);
  • zestaw wybranych książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych.

Natomiast każdy uczeń otrzyma dwustronną ulotkę w formacie A5 stanowiącą podsumowanie przedstawionej podczas prelekcji wiedzy. Każdy uczeń otrzyma również zakładkę do książki z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych. Ponadto wybrani uczniowie udzielający się podczas lekcji otrzymają zeszyty 32-kartkowe z serii „Drogi do Niepodległej” z wizerunkiem jednego z „ojców niepodległości” (Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Józef Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos).

Po stronie szkoły leży zapewnienie sprzętu potrzebnego do wyświetlania prezentacji (laptop, rzutnik). W przypadku braku takiego sprzętu, możliwe jest przeprowadzenie lekcji bez środków multimedialnych.

Spotkania poprowadzi Kajetan Rajski – absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i III roku teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, dziennikarz, publicysta. Autor wielu książek, m.in. dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski i Medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Medalem Ignacego Jana Paderewskiego przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, prezes zarządu Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”. W latach 2014-2018 odbył blisko 600 wykładów i prelekcji (w tym około 300 wykładów i prelekcji w szkołach). Zarówno doświadczenie, jak również młody wiek prelegenta, pozwala tym skuteczniej dotrzeć do uczniów.