28 sierpnia 2019

Zaproszenie na Kongres Edukacji Przyszłości

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Kongresie Edukacji Przyszłości, który odbędzie się w dniach 22–23 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce.

Celem Kongresu jest podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe.

W ramach Kongresu przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk, cenne dokonania, które mogą być dla uczestników inspiracją do ich wprowadzania w szkołach. Kongres obejmować będzie dwa nurty tematyczne:

  • ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
    oraz
  • SPORTOWE ŚWIĘTOKRZYSKIE .

Kongres stanowić będzie przestrzeń do kreowania idei i wyznaczania celów powiązanych ściśle ze zmianami w systemie oświatowym-wymaganymi do realizacji nowoczesnego modelu kształcenia dla nowych pokoleń i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. To miejsce dla dyskursu szeroko pojętego świata ekspertów i profesjonalistów branży edukacyjnej i zawodowej.

Wydarzenie jest całkowicie nieodpłatne dla wszystkich uczestników Kongresu.
Przyjęte założenia i tematyka Kongresu Edukacji Przyszłości wpisują się w politykę oświatową państwa, są spójne z priorytetami wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w strategii kształcenia na najbliższe lata.
Otuliną dla wydarzeń Kongresu będzie wystawa Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji oraz prezentacja szkół mających znaczące osiągnięcia sportowe i szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego prezentujących Świętokrzyskie Perły Zawodów.

Zapraszamy do logowania na poszczególne panele tematyczne:

W załączeniu program Kongresu.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Zawody Przyszłości
Data: 2019-08-28, rozmiar: 2 MB
Sportowe Świętokrzyskie
Data: 2019-08-28, rozmiar: 1 MB