8 stycznia 2018

Zaproszenie na szkolenia dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych – „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojen o granice Rzeczypospolitej”

Ogólnopolski projekt szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojen o granice Rzeczypospolitej” – rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019.

Szkolenia będą certyfikowane zarówno po pierwszej części szkoleń, jak i po drugiej. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej trzech z czterech spotkań w roku szkolnym oraz przeprowadzą po każdych zajęciach co najmniej dwa (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, itp.) – otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN (wrzesień 2018 r i 2019 r.). Nauczyciele, którzy wezmą udział co najmniej dwóch spotkaniach w ciągu roku szkolnego lub w większej ilości spotkań, ale bez przeprowadzenia zajęć otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli z województwa małopolskiego – rok szkolny 2017/2018:

  1. Kraków i okolice – Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8, godz.15.45.
  2. Tarnów i okolice – siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, godz. 15.30.
  3. Oświęcim i okolice – siedziba MCDN ODN w Oświęcimiu, ul. Bema 4, godz. 15.30.
 Temat zajęć – wykłady, warsztaty  Kraków Tarnów Oświęcim
Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768-1877 – spotkanie 1 18.01.2018

czwartek

16.01.2018

wtorek

23.01.2018

wtorek

Z dziejów walk o niepodległość Polski 1768-1877 – spotkanie 2 8.02.2018

czwartek

27.02.2018

wtorek

13.03.2018

wtorek

Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908-1918 – spotkanie 1 8.03.2018

czwartek

20.03.2018

wtorek

24.04.2018

wtorek

Pokolenie niepokornych i polski czyn niepodległościowy 1908-1918 – spotkanie 2 12.04.2018

czwartek

17.04.2018

wtorek

22.05.2018

wtorek

Zgłoszenia przyjmują:

  • dla Krakowa: Dariusz Gorajczyk, e-mail: dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl
  • dla Oświęcimia: Grażyna Polak, e-mail: bok.oswiecim@mcdn.edu.pl
  • dla Tarnowa: Józef Parys, e-mail: jozefparys@gmail.com