15 stycznia 2019

Zaproszenie na warsztaty pt. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów”

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego   (PPBW) w dniu 11 lutego 2019 roku organizuje w Krakowie warsztaty pt. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów”,które są odpowiedzią na rozwój specjalności mediatora rodzinnego w Polsce oraz na zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę w tej tematyce.
Warsztaty są skierowane do pracowników służb społecznych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynatorów pieczy zastępczej, koordynatorów ds. mediacji, a także do nauczycieli i pedagogów.

Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy na temat mediacji rodzinnych i ukazanie możliwości jej wykorzystania jako alternatywnej drogi do rozwiązywania sporów. Praktyka pokazuje, że w porównaniu z drogą sądową jest to często metoda szybsza oraz, co jest niezwykle istotne, pozwalająca na kompleksowe rozwiązanie konfliktu. Uczestnicy warsztatów pt. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów” zostaną zapoznani z modelami pracy, sposobami prowadzenia sesji mediacyjnych, technikami interwencji czy oceny gotowości stron do przystąpienia do mediacji.Ponadto zostaną omówione także zasady odpowiedzialności nieletnich, relacje rodzice – szkoła w przypadku problemów oraz rola mediacji w placówkach edukacyjnych.

Spotkanie poprowadzi Sędzia Anna Maria Wesołowska, znany autorytet w dziedzinie prawa, która od wielu lat współpracuje z PPWB w obszarze szeroko rozumianej edukacji prawnej społeczeństwa, także w zakresie mediacji rodzinnych.

Udział w warsztatach zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową do dnia 7 lutego 2019 roku. Osobą do kontaktu jest Pani Aneta Jabłońska ( tel. 61-861-24-46 lub +48-695-386-963, e-mail: aneta.jablonska@ppbw.pl).

Szczegółowe informacje dostępne są w ofercie warsztatów oraz w programie.