26 czerwca 2020

„Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” realizuje zadanie publiczne, pod nazwą „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”, którego celem jest wspieranie szkół podstawowych w edukacji w zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczniów, kształtowania właściwych postaw oraz uwrażliwienie ich na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową. Nikt chyba nie będzie w stanie lepiej przedstawić życia niewidomych oraz oczekiwań dotyczących pomocy niż Oni sami.

W ramach zadania Fundacja wyda i nieodpłatnie przekaże szkołom broszurę informacyjną, w której w przystępny dla uczniów sposób zostaną przedstawione wybrane aspekty codziennego życia niewidomych oraz wskazówki, jak należy postępować, aby skutecznie i bezpiecznie pomagać niewidomym.

Broszura ta z pewnością będzie pomocna podczas zajęć na godzinach wychowawczych oraz warsztatach organizowanych przez pedagoga szkolnego. Każda szkoła, która zgłosi chęć uczestnictwa w naszym projekcie nieodpłatnie otrzyma 100 broszur wraz z dołączonymi do nich alfabetami Braille’a.

Zainteresowane placówki proszone są o zgłaszanie chęci współpracy pod adres mailowy: zaprzyjaznijsie@swiatbrajla.org.pl.

Szczegóły w treści załączonej informacji.

Załączniki

Informacja dla szkół
Data: 2020-06-26, rozmiar: 45 KB