28 lutego 2018

Zarządzenie Nr 22/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

 

Do pobrania: