9 maja 2019

Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze” – 2019

Małopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w kolejnej edycji Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze 2019”.

Zawody przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W tym roku Zawody organizowanie będą od etapu wojewódzkiego.
Finał wojewódzki odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. na terenie Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, ul. Bema 8, 32-600 Oświęcim.

Prosimy o przybycie na godzinę 9.30. Rozpoczęcie Zawodów nastąpi o godzinie 10.00.

Informacje o chęci przystąpienia drużyny do Zawodów należy przesłać do dnia
20 maja 2019 r. drogą elektroniczną na adres: iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl

Karty zgłoszenia drużyn (zawierające: nazwę szkoły, imienną listę uczestników (załącznik nr 1 do Regulaminu), zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach (załącznik nr 2 do Regulaminu), należy przedstawić organizatorowi w dniu Zawodów.

Wojewódzkim Koordynatorem Zawodów z ramienia Kuratorium Oświaty w Krakowie jest
starszy wizytator Iwona Florczyk-Szwak
tel. (12) 448 11 43, 604 071 669
e-mail; iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl

Regulamin Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze 2019”

 

                                                                                                                             Koordynator wojewódzki

                                                                                                                                          Iwona Florczyk-Szwak