22 listopada 2021

Zdobądź tytuł „Małopolski Carolus”

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

Małopolski Carolus grafikaTo małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
 • Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
 • Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w czterech dziedzinach:

 • gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
 • artificem commendat opus (kultura i sztuka)
 • mens sana in corpore sano (sport)
 • littera scripta manet (literatura)

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł, statuetka i okolicznościowy dyplom.  Zostanie również przyznane wyróżnienie w danej dziedzinie: 2.000 zł i dyplom.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 6 maja 2022 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia mogą dokonywać:

 1. nauczyciele i wychowawcy;
 2. rodzice (opiekunowie prawni);
 3. organizacje i stowarzyszenia.
 4. pełnoletni uczniowie

Szczegóły w Regulaminie.

Czekamy na zgłoszenia!

Załączniki

Regulamin MałopolskiCarolus2022
Data: 2021-11-22, rozmiar: 614 KB