22 października 2019

„Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

„Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” to nowy projekt edukacyjny IPN, współorganizowany z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Kraków, Fundacją im. Zofii i Jana Włodków oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, we współpracy Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje do 10 stycznia 2020 r. koordynator – dr Marcin Chorązki, e-mail: marcin.chorazki@ipn.gov.pl, tel. 12 211 70 26.

11 października 2019 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie odbyła się konferencja otwierająca projekt.

Projekt „Zemsta za Niepodległość! Ziemianie – ofiary dwóch agresorów” to cykl wykładów, warsztatów oraz konkurs poświęconych ziemianom, którzy stanęli do walki o wolną Polskę i w jej obronie, a w konsekwencji, w trakcie pierwszych dwóch lat wojny, znaleźli się na listach ofiar zbrodni niemieckich i sowieckich. Organizatorzy pragną, by uczestnicy projektu odkryli nieznane fakty i osoby – ziemian, ofiary III Rzeszy i Związku Sowieckiego.

Projekt jest kontynuacją wcześniejszych przedsięwzięć IPN, współorganizowanych od 2014 r. z PTZ Oddział Kraków, skupiających się na dziejach ziemiaństwa. Dotychczas uczestnicy projektów edukacyjnych koncentrowali swe badania na etosie ziemiaństwa, udziale przedstawicieli tej warstwy społecznej w walkach o odzyskanie niepodległości oraz w obronie Polski w trakcie II wojny światowej, a także na polityce komunistycznych władz wobec przedwojennych polskich elit.

Więcej informacji, w tym Regulamin i Program konkursu ziemiańskiego na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie