23 lutego 2023

„Zielone Laboratoria TAURONA” – zapraszamy do II edycji projektu

grafika Zielone Laboratoria Taurona TAURON Polska Energia. – zaprasza nauczycieli i uczniów do udziału w programie Zielone Laboratoria TAURONA. W tym roku odbędzie się jego druga edycja.

Celem inicjatywy jest zapewnienie uczniom i nauczycielom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań. Zielone Laboratoria TAURONA to program, w ramach którego wyłonione zostaną cztery szkoły, a każda z nich otrzyma 100 000 tysięcy złotych na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych.

W projekcie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z południa Polski, z województw małopolskiego, śląskiego opolskiego i dolnośląskiego.

Zielone Laboratoria TauronaWAŻNE TERMINY II EDYCJI PROJEKTU
  • 21 marca – 15 maja 2023 r.– przyjmowanie zgłoszeń
  • 23 maja 2023 r. – ogłoszenie wyników Projektu
  • 24 maja – 30 czerwca 2023 r.– podpisanie Umów ze szkołami, przekazanie środków finansowych
  • 1 lipca – 31 sierpnia 2023 r.– czas dla szkół na wdrożenie projektów (remont i wyposażenie sal)
  • 1 września 2023 r. – otwarcie klas w szkołach, konferencja prasowa w zmodernizowanej klasopracowni jednej ze szkół

Więcej informacji na stronie Internetowej Organizatora.