10 maja 2018

Zlot Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari w Racławicach

We wtorek 8 maja 2018 roku Racławice gościły Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po Mszy Świętej w kościele parafialnym zebrani przeszli przed pomnik Bartosza Głowackiego, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna według wojskowego ceremoniału.

Obecnym w Racławicach kawalerom orderu Virtuti Militari oraz zaproszonym gościom, w tym m.in. Pani Barbarze Nowak – Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty gospodarze uroczystości – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marcin Żal i wójt gminy Racławice Adam Samborski – wręczyli medale pamiątkowe, wybite z okazji 224. rocznicy bitwy pod Racławicami. Po Apelu Pamięci złożono wiązanki kwiatów przed pomnikiem Bartosza Głowackiego.