22 listopada 2021

„Złote Szkoły NBP” wystartowała nowa edycja programu

Zapraszamy do udziału w drugiej odsłonie programu, którego temat przewodni to: „Bezpieczni w finansach osobistych”

16 listopada 2021 r. wystartowała II edycja programu „Złote Szkoły NBP”.

„Złote Szkoły NBP” to cykliczna inicjatywa polskiego banku centralnego, której głównym założeniem jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych i prospołecznych oraz stworzenie ogólnopolskiej sieci szkół aspirujących do miana liderów upowszechniania praktycznej wiedzy ekonomicznej.

Złote szkoły NBP II edycja grafikaProgram jest skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli. Szkoły uczestniczące w akcji mogą otrzymać prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” oraz wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne – nawet 15 000 zł. Nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia będą przyznawane oddzielnie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem drugiej edycji programu jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji finansowych (także tych ryzykownych), które pozwolą uniknąć pułapek rosnącego zadłużenia i utraty zaoszczędzonych środków.

Sprawne poruszanie się w świecie finansów jest szczególnie ważne w dobie boomu cyfrowego, który można zauważyć także w sektorze usług finansowych. Czas pandemii jeszcze bardziej uświadomił, że budowanie „odporności finansowej” młodych ludzi jest kluczowe. Składają się na nią: konkretna wiedza, zdolność adekwatnego reagowania i umiejętność rozpoznawania ryzyka.

Właśnie dlatego drugą edycję programu „Złote Szkoły NBP” ukierunkowujemy w stronę odpowiedzialności młodych ludzi za własne pieniądze. Stąd hasło przewodnie tej edycji: „Bezpieczni w finansach osobistych”. Umieć dbać o własne finanse tak, by czuć się bezpiecznym w różnych życiowych okolicznościach, to umiejętność, którą warto wykształcić jak najszybciej – mówi Anna Kasprzyszak, Dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.

Tytuł „Złota Szkoła NBP” zostanie przyznany szkołom, których zespoły (nazywane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej) uzyskały najwięcej punktów za wykonane trzy zadania określone w regulaminie programu. Nagrody pieniężne otrzymają te spośród Złotych Szkół NBP, które zgodnie z werdyktem jurorów najlepiej wykonały zadania. Ogłoszenie wyników II edycji programu zaplanowano na kwiecień 2022 r.

Zasady programu, regulamin oraz informacje o nagrodach znajdują się pod adresem: www.nbp.pl/zloteszkoly

Załączniki

Złote Szkoły NBP
Data: 2021-11-22, rozmiar: 17 KB
plakat_II edycja-Zlote Szkoly_WEB
Data: 2021-11-22, rozmiar: 134 KB