31 stycznia 2020

Zmiana siedziby Kuratorium Oświaty w Krakowie

Informujemy, że z dniem 3 lutego 2020 r. uległ zmianie adres Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nowy adres:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73, 31-153 Kraków

Pozostałe wydziały urzędu funkcjonują w dotychczasowej lokalizacji: ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.