31 stycznia 2020

Zmiana siedziby Kuratorium Oświaty w Krakowie

Nowy adres korespondencyjny:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73, 31-153 Kraków

Wydział Nadzoru Pedagogicznego mieści się pod adresem: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, a pozostałe wydziały urzędu ul. Mazowiecka 25, 30-019 Kraków.