24 maja 2019

Zmiany wprowadzone w oświacie zostały przygotowane rzetelnie

Informacja opublikowana na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-w-oswiacie-zostaly-przygotowane-rzetelnie