22 listopada 2022

„Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym Przedsiębiorcą” – zaproszenie na konferencję MCDN

28 listopada Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli przedsiębiorczości oraz wiedzy o społeczeństwie i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego na konferencję „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym Przedsiębiorcą”. Konferencja odbędzie się 28 listopada 2022 r., godz. 10.00–15.30.

Konferencja odbywa się w ramach projektu realizowanego we współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z konsorcjum placówek doskonalenia nauczycieli tj.: Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz partnerami: Fundacją „Empiria i Wiedza” Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości, kompetencji proinnowacyjnych oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. W trakcie konferencji odbędzie się konkurs wiedzy o przedsiębiorczości dla uczniów, spośród uczestników wyłonionych zostanie 10 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację Empiria i Wiedza.

 

Rejestracja/zgłoszenia dla nauczycieli
Należy zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje, program są dostępne na stronie MCDN: https://mcdn.edu.pl/krakow/zostan-w-ojczyznie-badz-nowoczesnym-przedsiebiorca/