25 czerwca 2021

Życzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

Dziękuję za trud pracy w niezwyczajnych dla szkoły warunkach. Jestem Państwu wdzięczna za to, że objęliście opieką dzieci podejmując kształcenie zdalne i za spotkania organizowane w szkołach. Mam nadzieję, że po wakacjach na trwałe wróci szkoła jaką znamy, że znów budynki szkolne będą miejscem wspólnego funkcjonowania całej społeczności szkolnej. Życzę Państwu odpoczynku, który zregeneruje siły i sprawi, że z radością podejmiecie we wrześniu dzieło uczenia i wychowania młodych Polaków.

 

Szanowni Rodzice Uczniów,

Dziękuję Państwu za niezwykłą cierpliwość i znaczące wsparcie nauczycieli w procesie nauczania dzieci. To Państwa pomoc i dopilnowanie dzieci w domach sprawiło, że niestandardowa nauka zdalna stała się możliwa. Mam nadzieję, że kolejny rok szkolny będzie spokojny i że cały proces nauki będzie odbywał się w trybie stacjonarnym. Życzę Państwu, byście byli zawsze spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci.

 

Drodzy Uczniowie,

Życzę Wam wspaniałych wakacji, odpoczynku na świeżym powietrzu w towarzystwie kolegów i koleżanek, czasu z Przyjaciółmi i Rodzicami. Odłóżcie na czas wakacji komputery, z których przez ten kolejny rok z pandemią musieliście korzystać codziennie. Życzę, by kolejny rok szkolny był czasem realnej obecności w murach szkoły, bezpośrednich kontaktów z nauczycielami i rówieśnikami, byście z radością i niezachwianą motywacją przystąpili we wrześniu do nauki w budynkach szkolnych.