12 października 2018

Życzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej dla wszystkich Nauczycieli i Pracowników szkół i placówek składa Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak