5 lipca 2023

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie/rekomendowanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, organizowanych w roku szkolnym 2023/2024