18 lutego 2019

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli

W związku z kilkoma informacjami, jakie dotarły do Kuratorium Oświaty w Krakowie, dotyczącymi powstałego wśród nauczycieli niepokoju, spowodowanego rzekomo przygotowywanymi zwolnieniami nauczycieli, zwłaszcza ostatnich klas gimnazjalnych, niniejszym apeluję o Państwa spokój i krytycyzm w stosunku do źródeł rozprzestrzeniających niepotwierdzone wiadomości.

30 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

22 października 2018

Widowisko Dumy i Radości

Na ulicach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczniowie kilkuset małopolskich szkół zamanifestowali w barwnym korowodzie radość z faktu odzyskania Niepodległości w jej 100. rocznicę. Wcielając się w postaci historyczne albo w strojach regionalnych, okazali swoją dumę z bycia wolnymi Polakami.

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

18 lutego 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

Kraków, 18 lutego 2019 r.   Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak po raz kolejny objęła honorowym patronatem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych (oddziały przedszkolne i klasy I-III oraz klasy IV-VIII szkół podstawowych), a zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie […]

18 lutego 2019

81. Rocznica Ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła – Wrocław, 10 marca 2019 r.

10 marca 2019 roku we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim odbędą się uroczystości upamiętniające członków Związku Polaków w międzywojennych Niemczech – Polaków spod Znaku Rodła. Ogólnopolskie wydarzenie z udziałem gości z całej Polski będzie już XV edycją wrocławskich spotkań spod Znaku Rodła

18 lutego 2019

V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy łagrowej KL Ravensbrück” – Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich do 26 lutego 2019 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zachęca do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.

18 lutego 2019

Spotkanie upamiętniające 251. rocznicę wybuchu Konfederacji Barskiej – pierwszego niepodległościowego powstania narodowego

Związek Piłsudczyków Oddział Małopolski w Krakowie oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia Konfederacji Barskiej w Krakowie zapraszają młodzież szkół krakowskich do wzięcia udziału w uroczystych obchodach upamiętniających wybuch pierwszego niepodległościowego powstania narodowego – Konfederacji Barskiej 1768.

12 lutego 2019

Spotkania edukacyjne dla uczniów z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1 marca 2019 r.

Oddział IPN w Krakowie wspólnie z Kuratorium Oświaty w Krakowie zaprasza Nauczycieli i Uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich na spotkania edukacyjne z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święta państwowego upamiętniającego żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

8 lutego 2019

Podziękowanie

Małopolski Kurator Oświaty składa serdeczne podziękowania na ręce Dyrektor Oddziału NBP w Krakowie – Pani Katarzyny Basiak – Gały za możliwość zorganizowania w dniu 6 lutego 2019 r. w siedzibie NBP w Krakowie konferencji „Nauczyciel, powrót do autorytetu w kontekście historycznym”.   Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

8 lutego 2019

PILNE! Dotacja przedszkolna 2019 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o pilne przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej.