27 kwietnia 2017

Materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”

Kraków, 27 kwietnia 2017 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek W wyniku realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016  „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania  z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”. Materiały przydatne do działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych […]

26 kwietnia 2017

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej – informacja dla dyrektorów i nauczycieli

Uprzejmie informuję, że w okresie maj – czerwiec br. zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego. Szkolenia te prowadzić będą osoby przeszkolone w tym zakresie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

21 kwietnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu „POWER” pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”