22 października 2018

Widowisko Dumy i Radości

Na ulicach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczniowie kilkuset małopolskich szkół zamanifestowali w barwnym korowodzie radość z faktu odzyskania Niepodległości w jej 100. rocznicę. Wcielając się w postaci historyczne albo w strojach regionalnych, okazali swoją dumę z bycia wolnymi Polakami.

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

9 listopada 2018

Konferencja pn. „Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach” w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” organizuje w dniu poprzedzającym święto pracowników socjalnych, konferencję pn. „Wiele wymiarów współpracy, współpraca w wielu wymiarach”

5 listopada 2018

Konkurs pn. „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka” – PRZYPOMNIENIE

Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina, że w dniu 16 listopada br. upływa termin zgłoszeń w konkursie pn. „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”.

30 października 2018

Projekt “Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” – przedłużony termin składania zgłoszeń

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie pragnie poinformować, że odpowiadając na liczne prośby szkół, termin składania deklaracji i projektów działań do XII edycji małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia został przedłużony do 20.11.2018 roku

30 października 2018

Informacja o planowanej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach od 9 do 19 listopada 2018 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.