31 stycznia 2024

Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

29 lutego 2024

Dotyczy: bezpłatnych szkoleń dla pracowników służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w rodzinie

Projekt jest prowadzony na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Liczba miejsc ograniczona.

28 lutego 2024

Zarządzenie NR 11/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie Nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

26 lutego 2024

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce” – seminarium online

Małopolski Kurator Oświaty, Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce” zapraszają na bezpłatne seminarium online „Edukacja patriotyczna dla uczniów” – rozwiązania metodyczne.

22 lutego 2024

Ogólnopolska Konferencja poświęcona Nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych

Baner informacyjny konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych

W imieniu Stowarzyszenia Logistyków Polskich, Koła Naukowego LogPoint oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych.

22 lutego 2024

Szkolenie w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych.