18 lutego 2019

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli

W związku z kilkoma informacjami, jakie dotarły do Kuratorium Oświaty w Krakowie, dotyczącymi powstałego wśród nauczycieli niepokoju, spowodowanego rzekomo przygotowywanymi zwolnieniami nauczycieli, zwłaszcza ostatnich klas gimnazjalnych, niniejszym apeluję o Państwa spokój i krytycyzm w stosunku do źródeł rozprzestrzeniających niepotwierdzone wiadomości.

30 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

22 października 2018

Widowisko Dumy i Radości

Na ulicach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczniowie kilkuset małopolskich szkół zamanifestowali w barwnym korowodzie radość z faktu odzyskania Niepodległości w jej 100. rocznicę. Wcielając się w postaci historyczne albo w strojach regionalnych, okazali swoją dumę z bycia wolnymi Polakami.

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

20 lutego 2019

VI edycja Małopolskiego Konkursu „Śladami niezłomnych. Witold Pilecki i Elżbieta Zawacka”

Celami konkursu są propagowanie patriotyzmu poprzez popularyzację postaci Witolda Pileckiego i Elżbiety Zawackiej jako polskich bohaterów narodowych, upowszechnienie wiedzy o bohaterach Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego, zainteresowanie historią najnowszą Polski 1939 – 1956, a także zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu

19 lutego 2019

Warsztaty dla nauczycieli „Udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych – rozwiązania metodyczne”

Warsztaty organizowane są w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce” przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wspólnie z Regionem Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu

18 lutego 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak po raz kolejny objęła honorowym patronatem Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

18 lutego 2019

81. Rocznica Ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła – Wrocław, 10 marca 2019 r.

10 marca 2019 roku we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim odbędą się uroczystości upamiętniające członków Związku Polaków w międzywojennych Niemczech – Polaków spod Znaku Rodła. Ogólnopolskie wydarzenie z udziałem gości z całej Polski będzie już XV edycją wrocławskich spotkań spod Znaku Rodła

18 lutego 2019

V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy łagrowej KL Ravensbrück” – Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich do 26 lutego 2019 r.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zachęca do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska.

18 lutego 2019

Spotkanie upamiętniające 251. rocznicę wybuchu Konfederacji Barskiej – pierwszego niepodległościowego powstania narodowego

Związek Piłsudczyków Oddział Małopolski w Krakowie oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia Konfederacji Barskiej w Krakowie zapraszają młodzież szkół krakowskich do wzięcia udziału w uroczystych obchodach upamiętniających wybuch pierwszego niepodległościowego powstania narodowego – Konfederacji Barskiej 1768.