22 października 2018

Widowisko Dumy i Radości

Na ulicach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczniowie kilkuset małopolskich szkół zamanifestowali w barwnym korowodzie radość z faktu odzyskania Niepodległości w jej 100. rocznicę. Wcielając się w postaci historyczne albo w strojach regionalnych, okazali swoją dumę z bycia wolnymi Polakami.

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

7 grudnia 2018

Historyczna gra miejska „ORŁA WRONa NIE POKONA – STAN WOJENNY W KRAKOWIE”

Organizatorami historycznej gry miejskiej „ORŁA WRONa NIE POKONA – STAN WOJENNY W KRAKOWIE” (zwanej dalej „Grą”), realizowanej na terenie Krakowa, rozgrywanej w środę 13 grudnia 2018 r., są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, NSSZ Solidarność region Małopolska, Klub Historyczny im. AK w Olkuszu oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

5 grudnia 2018

Wyprawka szkolna 2018

Realizując założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” zgodnie z harmonogramem realizacji programu, proszę o przesłanie sprawozdania z wykorzystania dotacji wg załączonego wzoru terminie do dnia 17 grudnia 2018 r.

27 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2019 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój).