26 kwietnia 2017

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej – informacja dla dyrektorów i nauczycieli

Uprzejmie informuję, że w okresie maj – czerwiec br. zostaną przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego. Szkolenia te prowadzić będą osoby przeszkolone w tym zakresie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

21 kwietnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje autorów, redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ i trenerów spotkań

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu „POWER” pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

21 kwietnia 2017

Oświadczenie w sprawie realizacji porozumienia Małopolskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Krakowa na rzecz organizacji nauki w szkołach w systemie jednozmianowym

Porozumienie, jakie podpisałam z Prezydentem Miasta Krakowa ma na celu doprowadzić w ciągu najbliższych lat do jednozmianowości, a także do tworzenia klas o liczbie uczniów od 24 do maksymalnie 28.