17 stycznia 2018

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

16 stycznia 2018

„Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” – modyfikacja platformy e-learningowej

Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje, że w ramach projektu „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” realizowanego przy dofinansowaniu środków Komisji Europejskiej uruchomiło w 2014 r. pierwszą w Polsce, ogólnodostępną, dwujęzyczną (polską i angielską) internetową platformę e-learningową, zawierającą szkolenia antykorupcyjne dedykowane m.in. studentom i młodzieży.

15 stycznia 2018

Weryfikacja danych w RSPO

W związku z koniecznością weryfikacji danych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu likwidację tych gimnazjów w RSPO, które w związku z reformą oświaty zostały zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2017 r.

12 stycznia 2018

Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii – Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz środowisk polonijnych

Patronat Narodowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

10 stycznia 2018

XX Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018 – najlepsze Szkoły w Małopolsce

Zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego XX Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Pod uwagę były brane wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych oraz – w technikach – efekty egzaminów zawodowych.