5 lipca 2023

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie/rekomendowanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, organizowanych w roku szkolnym 2023/2024

15 września 2023

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

W związku z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 poz. 103 z późn.zm.) w ślad za złożonymi danymi szacunkowymi  w sierpniu br. zwracam się  z uprzejmą prośbą o wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy materialnej na realizację ww. zadania  (tabela nr 1).

8 września 2023

XVII Konkurs „Młody Innowator” i L Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w elektroenergetyce

NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju i kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi.