1 lipca 2024

Pomoc uczniom z Ukrainy w kształceniu w polskim systemie oświaty

Edukacja, integracja i bezpieczeństwo – to główne cele nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostaną objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (szkoły ponadpodstawowe) w polskim systemie oświaty – analogicznie jak uczniowie polscy.

19 czerwca 2024

Wyjaśnienia MEN w sprawie stosowania nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Wyjaśnienia MEN z uwagi na liczne wątpliwości w sprawie stosowania nowych przepisów ustawy o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

31 stycznia 2024

Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

15 lipca 2024

PILNE! Weryfikacja danych dotyczących zapotrzebowania na środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2024 r.

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DWP-WWO.419.11.2024.KK z 8 lipca 2024 r. uprzejmie informuję, że dokonano wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od  września do grudnia 2024 r. dla województwa małopolskiego z podziałem na poszczególne gminy.

12 lipca 2024

PILNE! Informacja o wnioskowanych kwotach na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych – od września do grudnia 2024 r. z Funduszu Pomocy

W związku z pismem nr DWP-WWO.419.7.2024.KK z 10 lipca 2024 r. informuję,że Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do prac nad podziałem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 poz. 167 późn. zm.) w okresie od września do grudnia  2024 r.

11 lipca 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Uprzejmie przypominam o obowiązku przekazania przez komisję rekrutacyjną Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2024/2025 w województwie małopolskim.

10 lipca 2024

Kurs „Wprowadzenie do praw dziecka” Amesty International

Amesty International Polska zaprasza do udziału w nowym 90 minutowym kursie „Wprowadzenie do praw dziecka”, który pozwoli lepiej zrozumieć i stosować prawa dziecka rodzicom, nauczycielom czy samym młodym ludziom. Kurs jest dedykowany każdej osobie, która chce się przekonać, że prawa dziecka to nie tylko slogan, ale także cenna perspektywa w codziennym życiu i szereg narzędzi, […]

27 czerwca 2024

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

19 czerwca 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2025/2026

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy pracę nad tworzeniem wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2025/2026.

19 czerwca 2024

Wyprawka szkolna dla dzieci niepełnosprawnych – szacunkowe dane

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2024, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie szacunkowych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów  w roku szkolnym 2024/2025.