23 sierpnia 2019

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 udostępniamy informacje o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach oraz w szkołach policealnych w województwie małopolskim.

23 sierpnia 2019

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których od 1 września 2019 r. będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wskazujące poradnie psychologiczno-pedagogicznych w województwie małopolskim, w których od 1 września 2019 r. będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

11 lipca 2019

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 udostępniamy informacje o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach oraz w szkołach policealnych w województwie małopolskim.

18 lutego 2019

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli

W związku z kilkoma informacjami, jakie dotarły do Kuratorium Oświaty w Krakowie, dotyczącymi powstałego wśród nauczycieli niepokoju, spowodowanego rzekomo przygotowywanymi zwolnieniami nauczycieli, zwłaszcza ostatnich klas gimnazjalnych, niniejszym apeluję o Państwa spokój i krytycyzm w stosunku do źródeł rozprzestrzeniających niepotwierdzone wiadomości.

30 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

13 września 2019

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2019 r.

Proszę o przekazanie informacji na temat wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 31 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe – obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

13 września 2019

XVII MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ Kraków 2019

Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej zaprasza do udziału w XVII MAŁOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ Kraków 2019 z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości Patronat Honorowy J.E. Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego oraz Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika   XVII Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznych odbędzie się w Auli Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowej Hucie – osiedle Szklane Domy 7 […]

13 września 2019

Program naukowo-edukacyjny „ADAMED SmartUP” – VI edycja

ADAMED SmartUP to program naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rozwój pasji szczególnie uzdolnionej młodzieży. Program wspiera młodych Polaków jako liderów innowacyjnej polskiej gospodarki. Podstawą Inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat. Corocznie, uczestnicy, którzy pozytywnie przejdą przez […]

13 września 2019

Konferencja „Sztuka jako komponent procesu wychowania” – 7 października 2019 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie zapraszają do udziału w Konferencji zatytułowanej  „Sztuka jako komponent procesu wychowania” Konferencja odbędzie się  7 października 2019 r. w Sali Lustrzanej i MCD ODN w Tarnowie.   Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.   Adresatami Konferencji są dyrektorzy, […]

12 września 2019

Klub Małego Ratownika 2019 – bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci

Klub Małego Ratownika to bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci z krakowskich i okolicznych szkół podstawowych i przedszkoli. Fundacja Polaris – edukacja, rozwój, zarządzanie -zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku 4-12 lat na spotkanie z ratownikami w sobotę 5 października 2019 w godzinach 10-14 do Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33.

9 września 2019

Zmiana numerów REGON SZKÓŁ w związku z reformą oświaty

W art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie  ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) uregulowano wpływ zmian wprowadzonych reformą oświaty na rejestr REGON. W następujących przypadkach numer REGON szkoły jest odpowiednio zachowany: 1.Ośmioletnia szkoła podstawowa powstała z dniem 1 września 2017 […]