19 czerwca 2024

Wyjaśnienia MEN w sprawie stosowania nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Wyjaśnienia MEN z uwagi na liczne wątpliwości w sprawie stosowania nowych przepisów ustawy o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

31 stycznia 2024

Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

19 czerwca 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2025/2026

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy pracę nad tworzeniem wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2025/2026.

19 czerwca 2024

Wyprawka szkolna dla dzieci niepełnosprawnych – szacunkowe dane

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2024, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie szacunkowych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów  w roku szkolnym 2024/2025.

6 czerwca 2024

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko kierownika Wydziału do spraw Rozwoju Edukacji w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich

Minister Edukacji ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Wydziału do spraw Rozwoju Edukacji w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli.

5 czerwca 2024

Pismo do Prezydentów Miast Burmistrzów i Wójtów w sprawie wsparcia dla poszkodowanych wskutek występowania nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych

W załączeniu przekazujemy pismo Sekretarz Stanu, Katarzyny Lubnauer w sprawie wsparcia dzieci i uczniów z rodzin poszkodowanych wskutek występowania nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi.

4 czerwca 2024

Laureaci i finaliści konkursu plastycznego pt. „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii Solidarności mojego regionu”

Wojewódzka Komisja wyłoniła laureatów i finalistów  konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii Solidarności Mojego Regionu” w ramach VIII edycji projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”.