20 sierpnia 2020

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021 udostępniamy informację o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach w województwie małopolskim.

13 sierpnia 2020

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim.

29 maja 2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju

26 maja 2020

ZARZĄDZENIE NR 19/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

16 września 2020

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

14 września 2020

Bezpłatne kursy dla młodzieży szkolnej na temat historii Krakowa

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Krakowa zapraszają do udziału w bezpłatnych zajęciach przybliżających dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza do współczesności – kursach „Akademia młodego miłośnika Krakowa” (dla szkół podstawowych) oraz „Młodzieżowy Uniwersytet Krakowa” (dla szkół podstawowych (klasy 7-8) i liceów).

14 września 2020

Gry komputerowe i wideo w szkołach – zaproszenie do udziału w pilotażu programu MEN

Zapraszamy do udziału w pilotażu dotyczącym wykorzystania gier komputerowych
i wideo w edukacji. Głównym celem pilotażu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych
w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo, a także zapewnienie szkołom materiałów obejmujących edukacyjne gry komputerowe.