19 stycznia 2018

100. rocznica urodzin Heleny Marusarzówny – Patronki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zakopanem

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Zakopanem świętowała 100-lecie urodzin Patronki – Heleny Marusarzówny – góralki, narciarki, mistrzyni Polski, żołnierza AK, kurierki podczas II wojny światowej.

19 stycznia 2018

16. „Styczniowe spotkania gimnazjalistów” w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji Krakowie

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji Krakowie już po raz szesnasty zorganizował „Styczniowe spotkania gimnazjalistów”. Dwadzieścia sześć szkół technicznych zaprezentowało swój dorobek oraz ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/ 2019. Stoiska wystawców obejrzało około 1700 uczestników.

19 stycznia 2018

Rozwój edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym – podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy MEN i GIS

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Świadomość znaczenia profilaktyki zdrowotnej na zdrowie oraz jakość życia ludzi w Polsce i na świecie wzrasta. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi do jej propagowania jest edukacja zdrowotna, rozpoczęta. […]

19 stycznia 2018

Rozliczenie dotacji podręcznikowej – platforma

Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361).

18 stycznia 2018

Eliminacje wojewódzkie XXIII Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik oraz I Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie odbyły się eliminacje wojewódzkie XXIII Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik oraz I Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

18 stycznia 2018

UWAGA! Ważna informacja dla dyrektorów szkół, w których organizowany jest etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas gimnazjalnych

W Panelu Dyrektora została zamieszczona istotna informacja dotycząca arkusza konkursowego Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas gimnazjalnych. Prosimy Państwa Dyrektorów o zapoznanie się z informacją przed wydrukowaniem arkuszy konkursowych.