25 marca 2024

Konferencja dla Dyrektorów przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek, którzy nie brali udziału w konferencjach dla dyrektorów szkół

Małopolski Kurator Oświaty, Pani dr Gabriela Olszowska zaprasza Dyrektorów przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek, na konferencję – Aktualizacja harmonogramu

31 stycznia 2024

Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

15 kwietnia 2024

Komunikat w sprawie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Komunikat w sprawie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie Zgodnie   z    Komunikatem    Małopolskiego    Wojewódzkiego    Lekarza    Weterynarii    w   dniach   od   20  kwietnia      do 26 kwietnia 2024 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana […]

5 kwietnia 2024

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

5 kwietnia 2024

VI edycja Dnia Nowych Technologii w Edukacji

5 kwietnia 2024 roku, odbędzie się inauguracja kolejnej, szóstej edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i kuratorów oświaty, której celem jest popularyzowanie skutecznego i właściwego (uzasadnionego metodycznie) wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.