27 kwietnia 2017

Materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”

W wyniku realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”.

26 kwietnia 2017

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej – informacja dla organów prowadzących

Uprzejmie informuję, że w okresie maj – czerwiec br. zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

26 kwietnia 2017

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej – informacja dla dyrektorów i nauczycieli

Uprzejmie informuję, że w okresie maj – czerwiec br. zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego. Szkolenia te prowadzić będą osoby przeszkolone w tym zakresie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.