10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

16 października 2018

Uroczyste otwarcie Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach

W ramach dofinansowania Powiat Wadowicki utworzył trzy Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego specjalizujące się w obszarach kształcenia: administracyjno-usługowym – w Andrychowie, turystyczno-gastronomicznym, a także mechanicznym, górniczo-hutniczym i elektryczno-elektronicznym – w Wadowicach.

16 października 2018

„Papież zza żelaznej kurtyny” – międzynarodowa konferencja naukowa w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na głowę Kościoła

Międzynarodowa konferencja naukowa w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na głowę Kościoła była wspólnym dziełem Instytutu Pamięci Narodowej i węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottság).

12 października 2018

Ankieta dotycząca współpracy z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Uprzejmie prosimy o wypełnienie w terminie do 16 października 2018 r. ankiety dotyczącej współpracy z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ankieta dostępna jest w Panelu dyrektora.

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2018

Nadanie imienia Powiatowemu Zespołowi Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

Dzień 8 października 2018 r. stał się historyczną datą dla Powiatowego Zespołu Nr 2 w Oświęcimiu. Podczas Jubileuszu 70. rocznicy powstania Technikum i 35- lecia Szkoły Mistrzostwa Sportowego miało miejsce nadanie Szkole imienia Ignacego Łukasiewicza.