3 lutego 2023

Ankiety w Panelu dyrektora – zwolnienia z wychowania fizycznego i informatyki

W związku z pismem przesłanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiet skierowanych do wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) – z  wyłączeniem szkół specjalnych.

30 stycznia 2023

Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024

26 stycznia 2023

Sesja edukacyjna dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych zorganizowana w ramach siódmej edycji projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”- Kraków

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w sesji edukacyjnej, organizowanej w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”.