25 maja 2017

List Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący zaopiniowanych arkuszy organizacji

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy Publicznych Szkół i Publicznych Przedszkoli Organy Prowadzące Publiczna Szkoły i Publiczne Przedszkola Województwa Małopolskiego W związku z zakończonymi pracami pierwszego etapu opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, mając na względzie presję czasu jaka towarzyszyła realizacji tego zadania, chcę podziękować wszystkim Dyrektorom i Organom Prowadzącym za […]

24 maja 2017

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, iż od dnia 01 kwietnia 2017 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 691).

22 maja 2017

Rozmowa z Małopolskim Kuratorem Oświaty nt. raportu NIK w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych – TVP3 Kraków, Tematy dnia

Wypowiedź Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty, komisarza Wojciecha Chechelskiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Pana Piotra Pokrzywy, kierownika Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie nt. raportu NIK w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych.

22 maja 2017

Rekrutacja pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – przedłużenie terminu

Nawiązując do informacji dotyczącej rekrutacji pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (odnośnik do informacji ) oraz w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi poszczególnych wymagań dotyczących kandydatów na koordynatorów udostępniamy w załączniku dodatkowe wyjaśnienia.

22 maja 2017

Informacja dla dyrektorów oraz rodziców uczniów szkół podstawowych o miejscu realizacji obowiązku szkolnego

Zgodnie z art. 205 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom klasy III lub klasy VI szkoły podstawowej miejsce realizacji obowiązku szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.