Kategoria: Zasady kontaktu z urzędem

22 maja 2024

Zasady kontaktu z urzędem

Mając na uwadze wpływającą do Kuratorium Oświaty w Krakowie korespondencję, przesyłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, informuje się, że korespondencja kierowana do organu administracji publicznej winna spełniać wymagania określone w art. 63 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.). Forma korespondencji wymaga wskazania co najmniej osoby wnoszącej (imienia i nazwiska), jej adresu i szczegółowego żądania, dotyczącego kwestii, których rozstrzygnięcie pozostaje w kompetencjach Małopolskiego Kuratora Oświaty.