Kategoria: Młodociani

24 kwietnia 2024

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2024

W związku z zawarciem porozumienia z Wojewodą Małopolskim w sprawie realizacji zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy, informuję że:

16 października 2023

PILNE! Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2023

W związku z koniecznością przedłożenia Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej danych o oszczędnościach środków Funduszu Pracy i przewidywanego zapotrzebowania do końca 2023 r., proszę Państwa o przekazanie informacji o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom – którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

26 czerwca 2023

PILNE! Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z podziałem na lata 2024 – 2027

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2023 r. znak: DSKKZ WKPiE.4212.53.2023.AP w sprawie przekazania informacji o prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, proszę o przygotowanie prognozy wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania w podziale na lata 2024 – 2027 wg wzoru załączonego do niniejszego pisma.

15 czerwca 2022

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z podziałem na lata 2023 – 2026

Do pobrania: Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie prognozowania na lata 2023 – 2026 Tabela z podziałem na lata 2023 – 2026 (załącznik do edycji)

4 kwietnia 2022

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2022

Do pobrania: pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury zawierania umów z gminami województwa małopolskiego załączniki: wzór wniosku o zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania do gminy w 2022 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (załącznik do edycji) wzór umowy w sprawie trybu przekazywania do […]

14 października 2021

Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2021

Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2021 Tabela

8 lipca 2021

Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2022 – 2025

Do pobrania: Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie prognozy środków w latach 2022 -2025 Tabela – prognoza 2022 – 2025 (załącznik do edycji)

25 marca 2021

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2021

Do pobrania: pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury zawierania umów z gminami województwa małopolskiego załączniki: wzór wniosku o zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania do gminy w 2021 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (załącznik do edycji) wzór umowy w sprawie trybu przekazywania do […]

14 października 2020

Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2020

Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2020 Tabela

15 lipca 2020

PILNE !!! Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2021 – 2024

Do pobrania: Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie prognozy środków w latach 2021 -2024 Tabela – prognoza 2021 – 2024

4 lutego 2020

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2020

Do pobrania: pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury zawierania umów z gminami województwa małopolskiego załączniki: wzór wniosku o zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania do gminy w 2020 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (załącznik do edycji) wzór umowy w sprawie trybu przekazywania do […]

16 października 2019

Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2019

Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2019 Tabela

28 stycznia 2019

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2019

Do pobrania: pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury zawierania umów z gminami województwa małopolskiego załączniki: wzór wniosku o zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania do gminy w 2019 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (załącznik do edycji) wzór umowy w sprawie trybu przekazywania do […]

16 października 2018

PILNE !! Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2018

Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2018 Tabela

4 czerwca 2018

PILNE !!! Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczona na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 – 2022

Do pobrania: Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie prognozy środków w latach 2019 – 2022 Tabela