22 października 2018

Widowisko Dumy i Radości

Na ulicach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczniowie kilkuset małopolskich szkół zamanifestowali w barwnym korowodzie radość z faktu odzyskania Niepodległości w jej 100. rocznicę. Wcielając się w postaci historyczne albo w strojach regionalnych, okazali swoją dumę z bycia wolnymi Polakami.

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

19 listopada 2018

„Nad nami Orzeł Biały” – zaproszenie do udziału w warsztatach historycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-8 w szkołach podstawowych

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zaprasza na warsztaty historyczne dla nauczycieli. Celem warsztatów jest zaprezentowanie jego uczestnikom płyty z piosenkami patriotycznymi „Nad nami Orzeł Biały” oraz możliwości jakie niesie ze sobą piosenka patriotyczna w aktywizacji dzieci i młodzieży.

19 listopada 2018

Cykl konferencji promujących projekt edukacyjny „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków oraz Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie zapraszają na cykl konferencji promujących ogólnopolski projekt edukacyjny „Do broni!” Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej