16 marca 2018

Prezentacja projektu historycznego pt. „Na malowanym widzieli ją płótnie, z posągów jeno i pieśni ją znali… Historia opowiedziana w obrazach dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski”

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie odbyła się prezentacja projektu historycznego pt. „Na malowanym widzieli ją płótnie, z posągów jeno i pieśni ją znali… Historia opowiedziana w obrazach dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski”.

15 marca 2018

“W drodze do niepodległości” – wyjątkowa wystawa Poczta Polska S.A., Urząd Pocztowy Kraków 1 – Poczta Główna

W dniu 19 marca 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta inauguracja wystawy pt. „W drodze do niepodległości”. Wystawa zorganizowana w jubileuszowym roku 100-lecia niepodległej Polski ma na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

15 marca 2018

Nowe informacje w sprawie naboru na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, w ramach którego zostanie przygotowana kadra trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

13 marca 2018

Konkurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na scenariusz zajęć edukacyjnych lub przedstawienia teatralnego dotyczącego zdrowego odżywiania

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin nadsyłania prac w konkursie dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na scenariusz zajęć edukacyjnych lub przedstawienia teatralnego dotyczącego zdrowego odżywiania w obrębie V edycji projektu „Czysta Małopolska”.

12 marca 2018

Wstępne oszacowanie kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Kuratorium Oświaty informuje, iż minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków z budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla jednostek samorządu terytorialnego na dotację udzielaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 25 września.